PRELUCRAREA DATELOR

POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Conform Statutului său, Partidul Național Liberal PNL (PNL) este persoană juridică de drept public, își desfășoară activitatea, în conformitate cu dispozițiile Constituției, ale Legii partidelor politice, precum și cu prevederile Statului sau și ale regulamentelor adoptate pe baza și pentru aplicarea acestuia, pe întreg teritoriul României și în exteriorul granițelor țării, prin organizațiile înființate în conformitate cu prevederile Statului și cu dispozițiile legale în vigoare. PNL este continuatorul Partidului Democrat Liberal și al Partidului Național Liberal.

PNL, prin reprezentantul său Florin Birta, respectă drepturile și libertãțile persoanelor fizice și se angajeazã să protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținãtorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum și a oricãror categorii de persoane fizice ale cãror date personale le prelucram in scopul realizãrii obiectivelor.

PNL are calitatea de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prezenta secțiune explică în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați platforma https://florinbirta.ro și sistemele puse la dispoziție de parți, și unde vă puteți exercita drepturile acordate de legislația în vigoare și de regulamentul GDPR. Pentru alte situații, vă rugam să consultați notele de informare adecvate scopului respectiv.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor.

II. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea prin intermediul https://florinbirta.ro, precum:

Vizitatori site:

Cookies (info)

• interesele dumneavoastră

• alte date de contact precum numărul de telefon si email

Susținători / votanți

• Numele si prenumele, cetățenia

• Date de contact precum: telefon sau adresa de email

• Cookies

• interesele dumneavoastră

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

De asemenea, putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe site-uri de social media, cum ar fi Facebook sau Twitter, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Este posibil să ne furnizați informații prin conținutul pe care îl publicați ca utilizator al platformei online. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera acest conținut. Dacă ștergeți conținutul pe care îl publicați voluntar este posibil să rămână copii după acesta arhivate în pagini web sau salvate de alți utilizatori.

Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

III. Scopul colectãrii datelor cu caracter personal

Prelucrãm datele dumneavoastrã cu caracter personal în urmãtoarele scopuri:

a) Monitorizarea traficului pe site-ul https://florinbirta.ro;

b) înregistrarea adeziunii dumneavoastrã ca susțintor al lui Florin Birta prin completarea benevolă a formularului de susținere;

c) înregistrarea ca susținători al lui Florin Birta, (pentru a va informa în legătură cu campaniile care vă interesează, cu evenimentele care se desfășoarã în zona dumneavoastră, respectiv pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de voluntariat sau pentru a ne asigura cã sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurării oportunităților oferite de calitatea de susținător al lui Florin Birta;

Aferente acestor scopuri, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează conform următoarelor temeiuri juridice de prelucrare:

- Temeiul executării contractului, conform art. 6 lit. b din regulamentul GDPR pentru prelucrarea datelor aferente contractului de adeziune a membrilor sau a celor aferente contractului de munca a angajaților/ foștilor angajați.

- Temeiul deservirii unui interes public, conform art. 6 lit. e din regulamentul GDPR pentru acele situații in care este necesara realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau dreptul public (de ex. prelucrarea datelor persoanelor ce si-au exprimat dreptul de vot cu scopul verificări si identificării fraudelor, strângerea de semnături pentru susținerea candidaților în cazul alegerilor, conform legii)

- Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 lit. c din regulamentul GDPR, in cazul obligațiilor legale aferente activităților specifice partidelor politice

- Consimțământul, conform art. 6 lit. a din regulamentul GDPR pentru situațiile diferite de cele enumerate mai sus. În acest ultim caz, consimțământul persoanei vizate va fi liber exprimat prin intermediul formularului de susținere, acesta reprezentând un act voit, conștient și fără echivoc din partea dumeavoastră.

In cazul primirii consimțământului din partea persoanei vizate pentru transmiterea de de newslettere sau notificări, vom utiliza datele pe care ni le furnizați. Vă puteți dezabona, accesând link-ul de dezabonare din e-mailul de trimitere al newsletter-ului sau a notificării. De asemenea, vom prelucra datele necesare pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră și pentru a vă crea un cont în platforma pe care o utilizăm, astfel încât să aveți o interacțiune personalizată cu noi.

Prelucrăm datele dumneavoastră și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate), fără a vă supune unui proces decizional automat.

Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter nu vor face obiectul unui transfer către terțe parți.

IV. Durata păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Reținem datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor.

Pentru scopul menționat la Cap. III. lit. a) (persoana vizată-vizitator site) durata este asigurata de informațiile de tip cookies menționate in politica de cookies.

In cazul scopului menționat la Cap. III lit. c) (persoana vizată-susținător) durata este de maxim 1 an, sau pe perioada manadatului acestuia.

In restul cazurilor perioada de stocare nu va depăși 5 ani după închiderea relației avute anterior.

Perioada de retenție se calculează începând cu anul fiscal următor celui in care a avut loc ultima activitate.

V. Securitatea datelor

Pentru protecția datelor cu caracter personal furnizate, vă informăm că luam masuri in conformitate cu art. 40 (2) (lit. a, lit. d, lit. e ) din regulamentul GDPR pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate, respectiv până când dumneavoastră vă exercitați drepturile prevăzute in art. 16, art.17 și art. 18 din regulamentul GDPR.

Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor.

În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setările dumneavoastră de confidențialitate menționate în prezenta politică pot fi afectate de modificările aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări.

VI. Transferul datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm sunt acreditate în conformitate cu art. 40 și art. 42 din regulamentul GDPR și oferă garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile prevăzute.

In eventualitatea folosirii altor furnizori din România/Europa, garantăm că există un proces de evaluare a riscului și de verificare periodica a respectării masurilor tehnice și organizatorice care să ducă la o conformare deplina din punct de vedere al securității, confidențialității si cerințelor GDPR.

VII. Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

· Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.

· Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.

· Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării.

· Dreptul de a solicita încetarea prelucrărilor, dacă nu mai doriți să faceți parte dintre susținătorii lui Florin Birta, fãră a afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul solicitării de încetare.

· Dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare.

· Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri.

· Dreptul la portabilitatea datelor.

VIII. Informații de contact

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: [email protected]

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia:

Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania

Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site la adresa: https://florinbirta.ro. Vă încurajam sa va informați periodic asupra modificrilor efectuate.