TERMENI ȘI CONDIȚII

https://florinbirta.ro va lua toate măsurile tehnice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Aveţi dreptul de a solicita oricând ştergerea contului şi a tuturor datelor personale prin e-mail la adresa contact[at]florinbirta[punct]ro sau folosind opţiunile disponibile după autentificarea pe florinbirta.ro.

Datele oferite prin înregistrarea pe acest site sunt folosite strict pentru autentificarea pe el, participarea la concursuri şi validarea câştigurilor, în conformitate cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE de mai jos.

Definiții și Condiții generale

1. florinbirta.ro își rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel. Modificările vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. De aceea, vă invităm să-l recitiți periodic. Dacă, în orice moment, nu mai acceptați în întregime termenii și condițiile aveți posibilitatea de a nu mai utiliza https://florinbirta.ro.

2. Orice utilizare a acestui web-site sau a serviciilor sale va fi considerată acceptare termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.

3. Acest website este disponibil public la adresa https://florinbirta.ro

4. „Utilizator” este numită orice persoană care accesează https://florinbirta.ro și folosește serviciile puse la dispoziție prin acest site.

5. „Editor” este numită persoana care se ocupă de postarea, mentenanța și reactualizarea informațiilor de pe https://florinbirta.ro

6. Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuție sub orice formă sunt rezervate și apartin https://florinbirta.ro, în conformitate cu legislația în vigoare. Utilizând acest site, acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau să exploatați nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dispoziție de echipa florinbirta.ro prin intermediul https://florinbirta.ro.

7. https://florinbirta.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nici un fel de daune sau neajunsuri rezultate în urma unor disfuncționalități ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile apărute în materiale, viteza de transfer a datelor sau lipsa emisiei online. Sunteți de acord ca https://florinbirta.ro nu este răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul https://florinbirta.ro.

8. Conținutul https://florinbirta.ro poate fi vizualizat numai pentru folosința personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenție comercială. Descrierea serviciilor

9. Scopul https://florinbirta.ro este de a oferi utilizatorilor acces la știri în timp real, informații despre Florin Birta și de realiza o comunitate online în jurul lui Florin Birta.

10. Echipa florinbirta.ro administrează acest site, care asigură utilizatorilor acces la o serie de informații.

Obligațiile utilizatorilor la înregistrare

11. Pentru a folosi serviciile oferite de https://florinbirta.ro, vă obligați să: A. furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul (formularele) de înregistrare B. mențineti și înnoiți, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, florinbirta.ro are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercarile curente sau viitoare de folosire a portalului. C. dacă utilizați alt nume sau o adresă de e-mail care nu va apartine, inregistrarea va fi stearsa, accesul blocat si in cazul unor daune provocate membrilor comunitatii, echipei florinbirta.ro sau site-ului datele vor fi oferite Politiei si organelor de ancheta

12. Sunteți de acord SĂ NU folosiți site-ul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul sau pentru a: A. publica sau transmite în alt mod orice conținut care este ilegal, defăimator, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică, discriminare de orice fel sau este în alt mod ofensator. B. intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod. C. pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al florinbirta.ro, lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a portalului, sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție. D. falsifica datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul site-ului E. difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate) F. difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marca protejată, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț. G. difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitari, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop H. difuza sau transmite în alt mod orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații I. interveni în, sau întrerupe serviciile sau serverele sau rețelele conectate la site J. încalcă în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege K. colecta sau depozita date personale despre ceilalți membri utilizatori ai serviciilor https://florinbirta.ro L. avea useri multipli în cadrul site-ului M. se angaja in activități comerciale, în lipsa permisiunii administratorului https://florinbirta.ro, prin oferirea spre vânzare a oricăror produse sau servicii

Răspundere juridica. Despăgubiri

13. Editorii și Utilizatorii https://florinbirta.ro sunt singurii responsabili de informațiile postate pe site.

14. Fiecare utilizator al https://florinbirta.ro este de acord că, la cererea florinbirta.ro, să exonereze de răspundere https://florinbirta.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

15. Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați https://florinbirta.ro, partenerii și angajații de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul mesajelor postate sau datorită folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

16. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în România.

Drepturi de autor. Preluarea informațiilor

17. Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a https://florinbirta.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

18. Preluarea de informații de către alte media poate fi făcută numai cu mențiunea „SURSA: “https://florinbirta.ro”, amplasată vizibil.

19. Elementele disponibile pentru download, imaginile, sunetele, înregistrările audio și video, streamingul intră sub incidența drepturilor de autor. Pentru a le putea utiliza parțial sau integral, este necesar acordul scris al https://florinbirta.ro. Înăalcarea acestei condiții duce la un conflict pe care https://florinbirta.ro va urmări să-l rezolve mai întâi pe cale amiabilă și apoi pe cale juridică.

20. Utilizatorii sunt liberi să vină cu sugestii pentru îmbunătățirea site-ului, să-l suțină cu materiale, informații și sub orice altă formă. Pentru orice comunicare oficială și semnalarea unor abuzuri, utilizatorii https://florinbirta.ro au la dispoziție următoarele căi de contact: E-mail: [email protected]